Szukaj

Polityka prywatności

 • ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBYCH jest Justyna Bakułą prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Visioone Studio Justyna Bakuła, z siedzibą w Warszawie (01-114) przy ul. Okocimskiej 4 lok.8, identyfikująca się nr NIP: 527-261-73-03, Regon: 146427018. • CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale do większości czynności związanych z zawarciem umowy i czynności poprzedzających zawarcie umowy jest niezbędne. Administrator informuje, że w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie wyłącznie swoim zaufanym partnerom.

 • utworzenie i zarządzanie Kontem

 • obsługa i realizacja Zamówienia

 • przeprowadzenie procesu płatności

 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług

 • rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez Visioone Studio w ramach serwisu www.visioone.pl/sklep

 • obsługa zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego

 • nawiązanie kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi)

 • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych

 • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy

 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;

 • dochodzenie roszczeń

 • sporządzenie wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,

 • sporządzenie i przedstawienie w formie newsletteru ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników • PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

 • Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Obowiązki prawne ciążące na Visioone Studio -administratorze danych np. obowiązki podatkowe, księgowe, związane z rękojmią i gwarancją (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • Zgoda Użytkownika, Klienta, Konsumenta wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

 • Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

 • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub stronę trzecią w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • DANE DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Dobrowolne podanie danych do celów marketingowych skutkuje:

 • Otrzymywaniem informacji o charakterze reklamowym(newsletterów)

 • Otrzymywaniem informacji o nowościach dostępnych w sklepie www.visioone.pl/sklep

 • Otrzymywaniem informacji o aktualnych promocjach i wyprzedażach

 • Otrzymywaniem indywidualnych ofert rabatowych (dotyczy stałych aktywnie udzielających się w serwisie Klientów)

 • Otrzymywaniem informacji o szkoleniach, eventach organizowanych przez Visioone Studio • OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH


 • Klient zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.


 • Dane umieszczone są w bazie danych 
  Administratora i przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przekazywania danych osobowych w celu realizacji umowy zaufanym partnerom w niezbędnym zakresie.


 • Bazy danych Administratora są szyfrowane oraz zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.


 • PODMIOTY ZEWNĘTRZNE, KTÓRYM ADMINISTRATOR POWIERZA DANE OSOBOWE:

 • Osoby obsługujące serwis Visioone.pl/sklep-przedstawiciele firmy administratora

 • Podmioty współpracujące z administratorem w zakresie dostaw towarów -firmy kurierskie

 • Biuro rachunkowe

 • Podmiot realizujący optymalizację serwisu

 • podmiot realizujący usługi marketingowe

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

 • portale społecznościowe


 • UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA


 • prawo dostępu do swoich danych

 • prawo do sprostowania swoich danych

 • prawo do usunięcia danych

 • prawo do ograniczenia swoich danych

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • prawo do przenoszenia danych

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Klient uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem • OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe podane przez użytkowników serwisu www.visioone.pl/sklep przetwarzane będą tylko przez okres, w którym administrator będzie miał ku temu podstawę prawną, a więc do czasu:

 • Zaprzestania obowiązku prawnego, zobowiązującego Administratora do przetwarzania danych Użytkownika

 • ustania możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika, jeśli to ona była jego podstawą- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 • PLIKI COOKIES

Pliki cookies tzw. ciasteczka są to dane informatyczne zapisywane w pamięci urządzeń, z których korzystają użytkownicy naszego serwisu. Pliki te umożliwiają m.in., prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu.

 • Technologia plików cookies stosowana przez administratora zbiera dane o każdej osobie odwiedzającej serwis visioone.pl/sklep bez względu na to czy ta osoba pozostanie Klientem serwisu.

 • Pliki cookies stosowane przez serwis Visioone.pl/sklep zbierają różnego rodzaju informacje o osobach odwiedzających serwis, ale co do zasady nie gromadzą danych osobowych. Niektóre informacje zgromadzone za pomocą plików cookies mogą być powiązane z konkretną osobą na zasadzie profilowania klientów.W przypadku informacji zbieranych przez cookies które są powiązane z konkretną osobą zastosowanie będą mieć postanowienia Polityki prywatności w stosunku do ochrony danych osobowych.

 • Gromadzenie i przechowywanie informacji o klientach na podstawie plików cookies odbywa się wyłącznie za wyrażoną przez klienta zgodą. Przeglądarki internetowe domyślnie zezwalają na umieszczanie na nich plików cookies, co jest równoznaczne ze zbieraniem informacji o klientach. Istnieje możliwość zmiany ustawień w przeglądarce.

 • Zgoda wyrażona na wykorzystywanie plików cookies może być w każdym czasie modyfikowana bądź odwołana. Odwołanie zgody na wykorzystywanie plików cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonywanego przetwarzania ponieważ podstawą do przetwarzania tak uzyskanych danych przez Administratora jest uzasadniony interes Administratora.

 • Informacje zapisane za pomocą plików cookies są wykorzystywane przez administratora w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców.

 • Pliki cookies umieszczane w serwisie visioone.pl/sklep są również wykorzystywane do współpracy z podmiotami trzecimi w zakresie prowadzenia działalności marketingowej. Przeglądarka z której korzystają użytkownicy serwisu Visioone.pl/sklep będą zapisywać również inne pliki cookies, które pochodzą od podmiotów prowadzących taką działalność.Maja one zapewnić użytkownikom jedynie te reklamy, które odpowiadają ich indywidualnym preferencjom.

 • WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE PLIKÓW COOKIES - Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez serwis Visioone.pl/sklep plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie. Rezygnacja bądź ograniczenie korzystania z plików cookies na danym urządzeniu może utrudniać swobodne korzystanie z serwisu Visioone.pl/sklep